Raadsleden & Veiligheid

Partners

Kamerbrief over veiligheid politieke ambtsdragers

21-04-2016

Minister Plasterk (BZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over een financieel vangnet voor de beveiligingskosten van bedreigde politieke ambtsdragers, acute psychosociale ondersteuning van bedreigde politieke ambtsdragers en de instrumentenkoffer Veilig bestuur.

Psychosociale ondersteuning

Voor acute gespecialiseerde psychosociale ondersteuning heeft minister Plasterk afspraken gemaakt met het Instituut voor Psychotrauma (IVP). Bedreigde burgemeesters, wethouders en raadsleden kunnen hierdoor 24 uur per dag terecht voor acute ondersteuning.

Financieel vangnet

Voor het geval dat de beveiliging van lokale politieke ambtsdragers tot financiële problemen in de gemeente leiden heeft de minister een financieel vangnet ingesteld. Met het vangnet wordt voorkomen dat burgemeesters, wethouders en raadsleden bij acute en ernstige dreiging met de gemeenteraad in discussie moeten over de kosten van hun beveiliging, hetgeen ook invloed kan hebben op hun bereidheid aangifte te doen.

Downloads