Raadsleden & Veiligheid

Partners

Extra mogelijkheden aanpak woonoverlast zijn welkom

21-12-2016

De Tweede Kamer behandelt a.s. donderdag het initiatievoorstel-Tellegen voor een Wet aanpak woonoverlast. Het voorstel voegt aan de Gemeentewet de mogelijkheid toe tot het geven van een specifieke gedragsaanwijzing bij woonoverlast: een waardevolle aanvulling op bestaande instrumenten, vindt de VNG.

Gemeenten hebben nu slechts de mogelijkheid op te treden met een waarschuwing óf een uithuisplaatsing van de overlastgever. De gedragsaanwijzing is een extra instrument dat voor gemeenten de mogelijkheden vergroot bij de aanpak van woonoverlast.

Bestuursdwang of dwangsom

Volgens het voorstel-Tellegen kan de overlastgever een gedragsaanwijzing krijgen in de vorm van een last onder bestuursdwang of dwangsom. Hierin staat dat de overlastgever bepaalde handelingen moet doen of juist moet laten. De burgemeester kan een dergelijke gedragsaanwijzing pas geven als gebleken is dat een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken.

Praktische uitvoerbaarheid

De praktische uitvoerbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. Denk aan de noodzaak van een goede dossieropbouw, maar ook de vraag in welke gevallen het instrument kan worden ingezet. De VNG kan zich vinden in het amendement (van de Kamerleden Ronnes en Swinkels) waarin staat dat er sprake moet zijn van terugkerende hinder, de bevoegdheid kan dus niet gebruikt worden op basis van één enkel incident.