Raadsleden & Veiligheid

Partners

Controle op het sociaal domein

22-01-2016

Voor een effectieve controle op de nieuwe taken in het sociaal domein is het verstandig te letten op een aantal belangrijke cijfers. Wil je als gemeente een succesvol jeugdbeleid voeren dan dien je te letten op het aantal meldingen bij het sociaal team dat leidt tot aanvragen.

Effectmeting

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten wat het aantal inwoners is dat gebruik maakt van de jeugdhulp, participatie en de ondersteuning op basis van de Wmo. Op basis van de cijfers kunnen gemeenten sturen op een effectieve jeugdzorg. Deze suggesties doet gemeentelijk beleidsadviseur Timon van Zessen in een artikel in B&G van BNG Bank.

Om aan effectmeting toe te komen moet eerst de financiële basis op orde zijn. Ten aanzien van de jeugdzorg geldt nadrukkelijk dat het resultaat een optelsom is van alle ontwikkelingen in de samenleving. Het resultaat wordt niet alleen bepaald door het jeugdbeleid zelf, maar ook door factoren uit de directe omgeving zoals de familie en/of gezinsleden die inspringen (bijvoorbeeld het percentage afname geholpen jeugdigen ten opzichte van het begin van het jaar).

Meetindicatoren

Relevante meetindicatoren in dit verband zijn ook:

  • het aantal meldingen bij het sociaal team dat leidt tot aanvragen;
  • toeleidingen naar preventief aanbod.

Digitaal discussieplatform

B&G is een digitaal platform van BNG Bank waarop inhoudelijke artikelen worden geplaatst. Het complete artikel van Van Zessen over de controle op het sociaal domein is hier te lezen. Geïnteresseerde raadsleden (met de financiële portefeuille) die op de hoogte willen worden gehouden van de artikelen op het nieuwe digitale platform B&G kunnen zich hier abonneren op de nieuwsbrief. De website met alle artikelen is te bekijken via deze link.