Raadsleden & Veiligheid

Partners

Zorgen over ondersteuning bedreigde raadsleden

22-09-2016

Raadsleden die met bedreigingen worden geconfronteerd, krijgen te weinig goed advies en er wordt niet eenduidig op gereageerd. “Er moet meer gebeuren en vooral meer aandacht worden gegeven, want ik maak mij zorgen dat de beschikbare informatie hoe bedreigde raadsleden moeten worden ondersteund niet bekend zijn bij raadsleden, griffiers en burgemeesters", aldus de fractievoorzitter van VVD Zaanstad, Gerard Ram

Motie Collectief tegen agressie en intimidatie

Ram heeft in zijn gemeente Zaanstad afgelopen week gemerkt dat raadsleden niet goed genoeg weten wat te doen na een bedreiging van een raadslid. Diverse raadsleden wisten niet zo goed hoe ze in het openbaar steun konden betuigen aan het bedreigde raadslid. De bedreiging van het Zaanse raadslid Juliëtte Rot en de daarop volgende reacties van maar enkele raadsleden leidde tot de motie Als collectief tegen agressie en intimidatie, die door de gemeenteraad van Zaanstad werd aangenomen. De motie werd ingediend door Gerard Ram, die naast fractievoorzitter in Zaandam ook vice-voorzitter van Raadslid.Nu is. Hij riep op om het geweld tegen raadsleden collectief af te wijzen zodat democratische waarden als vrijheid en veiligheid altijd worden beschermd.

De motie als voorbeeld

Het bedreigen van raadsleden is een bedreiging aan het adres van de gemeenschap en daar moet zwaar tegen worden opgetreden, aldus Ram. De motie moet leiden tot een verbetering van het huidige protocol van de gemeente Zaanstad. Zodat het protocol een betere bescherming van de positie van het college, raadsleden en fractiemedewerkers tegen agressie en intimidatie biedt. Ook moet het protocol een houvast zijn aan bedreigde raadsleden zodat zij weten hoe ze in een soortgelijke situatie moeten handelen.

Daarnaast zei Ram nadrukkelijk: "Deze motie is niet alleen voor mezelf of mevrouw Rot te beschermen maar ook voor andere in het land". Het is dan ook de bedoeling dat het protocol met input van het ministerie van BZK, Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers tot stand komt zodat dit protocol over wordt genomen door alle raden.

Aandacht voor bedreiging, agressie en geweld

Aandacht voor het thema agressie, geweld en bedreiging van raadsleden is voor Raadslid.Nu een belangrijk punt van zorg. Dit is namelijk voor zeven procent van de raadsleden een overweging om zich bij de volgende raadsverkiezingen niet meer opnieuw te kandideren voor een nieuwe raadsperiode. Wilt u meer weten over hoe uw kunt om gaan geweld en agressie? Raadslid.Nu heeft een stappenplan ontwikkeld wat raadsleden moeten doen als ze hiermee te maken krijgen.