Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadpleging Uitwerkingsakkoord Asielinstroom sluit 1 juni

24-05-2016

Gemeenten kunnen tot en met 1 juni via een ledenraadpleging aangeven of zij instemmen met het 'Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom'. Dit onderhandelaarsresultaat is op 28 april 2016 tussen Rijk en VNG tot stand gekomen.

Het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielstroom is bedoeld om de integratie en participatie van vergunninghouders te bevorderen via afspraken op het gebied van onderwijs, werk en gezondheid.

Het Rijk heeft daarvoor de komende twee jaar in totaal ruim € 500 miljoen beschikbaar gesteld. Uitgangspunt hierbij is: geld volgt statushouder. Dit betekent dat een gemeente een bedrag ontvangt op basis van het aantal vergunninghouders dat daadwerkelijk wordt gehuisvest.

Proces

Na het sluiten van de ledenraadpleging neemt het bestuur van de VNG, met in achtneming van de uitkomsten van de ledenraadpleging, in de vergadering van 6 juni a.s. een definitief besluit.

Meer informatie