Raadsleden & Veiligheid

Partners

Effectief omgaan met incidenten voor raadsleden

24-11-2016

Gemeenteraadsleden hebben een verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Bijvoorbeeld als zich incidenten voordoen waarbij publieke onrust ontstaat, in het sociaal domein, rond immigratie of op andere vlakken. Raadsleden kunnen leren hoe ze daar effectief mee omgaan.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt bijeenkomsten over het omgaan met incidenten in het kader van het Actieplan versterking positie raadsleden. In totaal komen er tot eind volgend jaar 20 bijeenkomsten. Het ministerie organiseert deze bijeenkomsten samen met de beroepsverenigingen van raadsleden (Raadslid.nu) en griffiers (Vereniging van Griffiers) en de VNG.

Effectief omgaan met incidenten

Ter ondersteuning en voor het verstevigen van de positie van raadsleden is houdt het ministerie de komende tijd lokaal en regionaal simulatiebijeenkomsten. Hierin oefenen raadsleden met fictieve maar levensechte incidenten.

De bijeenkomst levert de deelnemers meer inzicht in en praktische informatie over:

  • Het omgaan met berichten die betrekking hebben op een incident of calamiteit
  • De eigen verantwoordelijkheden in relatie tot die van andere actoren
  • De risico’s van acteren op basis van onvolledige en mogelijk onjuiste informatie
  • Mogelijke druk vanuit de media of vanuit burgers
  • Vermijden van de risicoregelreflex
  • Effectieve invulling van de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rollen van de raad.

De bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemende gemeente(n) voorbereid en begeleid door ervaren adviseurs van WagenaarHoes.

Meer informatie