Raadsleden & Veiligheid

Partners

Inwoners pitchen ideeën bij gemeenteraad

25-05-2016

De gemeenteraad van Den Haag heeft besloten bewonersparticipatie te stimuleren. De raad stemde in met een voorstel om inwoners eenmaal per jaar ideeën over hun buurt te laten pitchen bij de gemeente.

Laagdrempelige manier

“Ik merk dat veel bewoners ideeën of initiatieven voor hun buurt hebben maar het lastig vinden om de weg naar de gemeente te vinden voor hulp om hun idee tot uitvoering te brengen”, zegt raadslid en initiatiefnemer Desh Ramnath bij Den Haag FM. “Door jaarlijks per wijk een pitch-sessie te organiseren waarvoor bewoners worden uitgedaagd om met ideeën voor hun wijk te komen creëer je een laagdrempelige manier voor bewoners om mee te denken over het verbeteren van hun wijk.”

Wijdverspreid

Het is geen nieuw fenomeen dat gemeenteraden openstaan voor ideeën van inwoners. Zo biedt de raad van de gemeente Utrecht de inwoners in de vorm van een online ideeënmarkt een platform om hun ideeën over en voor de stad te delen. Ideeën kunnen online ‘likes’ krijgen en hoe meer likes, hoe meer het idee in het oog sprint bij raadsleden. Deze kunnen het idee dan later omarmen of adopteren.

In de gemeente Almere kunnen inwoners ideeën en plannen voordragen tijdens een zogenaamde motiemarkt. Gemeenteraadsleden kunnen de voorstellen van de Almeerders als motie of amendement op de agenda zetten tijdens de begrotingsbehandeling als ze het eens zijn met een idee.