Raadsleden & Veiligheid

Partners

CDA Wijk bij Duurstede: ‘College wollig en vaag over veiligheid’

25-10-2016

Gerard Migchels, CDA-fractievoorzitter in Wijk bij Duurstede, heeft een blog geschreven over de - in zijn ogen - wollige en vage teksten over veiligheid in de programma-begroting van de gemeente. Hij roept het college op om concrete activiteiten en doelen te beschrijven, zodat de raad de mogelijkheid heeft om deze te controleren.

Niet verslappen

Migchels schrijft onder andere: “Gelukkig hoort onze gemeente tot de top 4 van veiligste gemeenten in midden Nederland. Maar dat houdt niet in dat we mogen verslappen. Zorgen voor veiligheid is en blijft een van de basistaken van een gemeente. Onze gemeente geeft elk jaar ruwweg 1.7 miljoen euro uit aan het thema ‘Integrale veiligheid’. Ook in 2017. Welke doelen willen we met dat geld realiseren? En wat gaat de gemeente daarvoor concreet doen? Net als vorig jaar zijn de teksten in de programma-begroting over ‘Integrale veiligheid’ weer wollig en vaag.” Volgens de fractievoorzitter ontneemt het college de raad zo de mogelijkheid om de inspanningen te controleren.

Meer concreetheid over inspanningen

Dat het college het wel beter kan, blijkt volgens Migchels uit alle andere programmadelen: sociale zaken, economie, ruimtelijke ordening en bedrijfsvoering. “Daar staan wel concrete activiteiten om doelen te realiseren. We snappen als CDA dat het moeilijk, ja zelfs ondoenlijk is om afspraken te maken over effect en output bij activiteiten m.b.t. integrale veiligheid. Maar we eisen dan wel meer concreetheid over de inspanningen. Het CDA wil het college kunnen afrekenen op zijn bijdrage aan de verbetering/instandhouding van het huidige niveau van veiligheid. Het CDA zal tijdens de begrotingsbehandeling het college oproepen om het thema veiligheid net zo concreet te maken als de rest van de begroting.”

Meer lezen