Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsbrede brief vluchtelingenopvang Oosterhout

26-01-2016

De raadsleden in Oosterhout hebben hun wensen en bedenkingen rondom de opvang van vluchtelingen in de gemeente kenbaar gemaakt in een brief aan het college van B en W. Hierin pleiten zij onder meer voor ‘eerlijke, heldere en volledige communicatie’.

Veiligheid

In de brief] vragen de raadsleden om zeker in de beginperiode extra in te zetten op veiligheid. Verder willen wat de huisregels zijn en hoe er gehandhaafd wordt. Ook bevat de brief vragen over de locatiekeuze, de begeleiding, vrijwilligers en de informatievoorziening.

Besluit

De raadsfracties konden al hun wensen en bedenkingen bij de griffie aanleveren. De punten die raadsbreed lijken te leven, zijn verwerkt in de brief. De definitieve inbreng van de individuele raadsfracties vindt plaats tijdens de extra raadsvergadering op 2 februari. Op 16 februari neemt het college van B en W een besluit.

De gemeenteraad heeft vanavond (26 januari) tijdens een informatieavond ruimte ingepland voor inwoners om in te spreken over de vluchtelingenopvang. Het eerste uur van de avond is gereserveerd voor insprekers die daarvoor spreektijd hebben aangevraagd.