Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raad Breda werkt met burgemeester tegen maffiapraktijken

26-02-2016

De gemeenteraad van Breda en de burgemeester van Breda werken samen om de georganiseerde criminaliteit in de Brabantse stad aan te pakken. Daarbij heeft de raad niet alleen aandacht voor het aanpakken van kopstukken van criminele organisaties maar ook voor de zogeheten facilitators zoals makelaars, elektriciens, notarissen en autoverhuurders. Volgens burgemeester Paul Depla heeft Breda te maken met maffiapraktijken.

40 actiepunten

De aanpak van grote en kleine jongens in de georganiseerde criminaliteit is door de raad van Breda vastgelegd in het programma veiligheid 2015-2018, dat is uitgewerkt in het jaarplan veiligheid. In het programma veiligheid zijn veertig actiepunten opgenomen die uiterlijk in 2019 moeten zijn gerealiseerd.

Er is daarbij niet alleen aandacht voor de aanpak van de kopstukken van de georganiseerde criminaliteit maar ook voor makelaars, elektriciens, notarissen en autoverhuurders die daarbij betrokken zijn. Er komt ook een Bredaas Integraal Toezichtteam (BIT) dat moet zorgen voor het tegengaan van de georganiseerde criminaliteit. De afspraken zijn door de raad vastgelegd in de raadscommissie die zich met veiligheid bezig houdt.

Ondermijnend

De raad van Breda onderstreept met de afgesproken acties de zorgen over het ondermijnend effect van de georganiseerde criminaliteit. Vorig jaar vroeg de gemeenteraad om inzicht in de omvang van de georganiseerde criminaliteit. Burgemeester Paul Depla benadrukte tijdens de bespreking van het jaarplan veiligheid in de gemeenteraad de grote invloed van het criminele circuit op het fundament van onze samenleving.

Tijdens de vergadering van de raadscommissie werd opgemerkt dat het Jaarplan misschien te veel nadruk legt op de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De burgemeester bestrijdt dit door te melden dat er evenveel aandacht aan ‘gewone’ criminaliteit wordt besteed als aan georganiseerde criminaliteit in Breda.

Maffiapraktijken

De toon van Depla is deze keer harder dan voorheen. De vele miljoenen die in het circuit omgaan en het daarmee gepaard gaande geweld baren de burgemeester van Breda zorgen. Hij vergelijkt de criminelen met maffialeden die er alles aan doen om mensen en posities te kopen voor eigen gewin. De zorg bestaat dat de samenleving straks niet meer in handen is van de overheid maar van kwaadwillende criminelen.

Vermenging onder- en bovenwereld

De burgemeester vreest een steeds verdergaande vermenging van onder- en bovenwereld doordat voorheen brave burgers worden gedwongen mee te werken aan criminele activiteiten. Veel moordpartijen in Brabant zijn drugsgerelateerd, wat op de toenemende invloed van de criminelen duidt.