Raadsleden & Veiligheid

Partners

Stappenplan aanpak corruptie op lokaal en regionaal niveau

27-10-2016

Het voorkomen van corruptie en het promoten van publieke integriteit zijn cruciale voorwaarden voor stabiliteit, democratie en het vertrouwen in decentrale overheden. Het Congres voor Regionale en Lokale Overheden presenteerde daarom een stappenplan voor de aanpak van corruptie.

Na de presentatie van het stappenplan, tijdens de 31e zitting van het Congres voor Regionale en Lokale Overheden van de Raad van Europa, gingen de leden uit de 47 lidstaten van de Raad in gesprek over het onderwerp en werden ervaringen uitgewisseld.

Toolkit

Luzette Wagenaar-Kroon, burgemeester van Waterland en lid van de Nederlandse delegatie naar het Congres: 'De bestrijding van corruptie moet een lange termijn-prioriteit zijn voor alle lokale en regionale overheden in Europa.' Zij sprak ook over het onlangs in Nederland geopende Huis voor Klokkenluiders en de VNG-toolkit integriteit.

Rappporten

Het Congres laat nog verschillende rapporten opstellen over thema’s zoals misbruik van administratieve middelen tijdens verkiezingen, publieke aanbestedingen, transparantie, belangenverstrengeling, de bescherming van klokkenluiders en het tegengaan van nepotisme. Deze rapporten zullen praktische maatregelen en politieke principes bevatten.

Verdere acties

Tijdens de monitoring van de lokale democratie zal er meer aandacht zijn voor de aanpak van corruptie en het promoten van transparantie. Daarnaast wordt de Europese gedragscode voor politieke integriteit van lokale en regionale bestuurders (uit 1999) herzien.

Meer informatie