Raadsleden & Veiligheid

Partners

Landelijk onderzoek huisvesting vluchtelingen

29-06-2016

Uit onderzoek naar huisvesting van vluchtelingen blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders vóór huisvesting is. Wordt huisvesting concreet? Dan zijn iets meer ondervraagden tegen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Necker van Naem in oktober 2015 en februari 2016 onder dezelfde groep respondenten.

Invloed incidenten

Uit het onderzoek blijkt ook dat incidenten beperkte invloed hebben op opvattingen. Na de eerste meting in oktober 2015 is er in de politiek veel gedebatteerd over het thema vluchtelingen. Ook zijn incidenten in de media breed uitgemeten.

Daarom hebben de onderzoekers in het onderzoek van februari specifiek gevraagd in hoeverre deze gebeurtenissen de mening van de respondenten heeft veranderd. Ruim twee derde heeft daarop geantwoord dat ze door de politieke ontwikkelingen en gebeurtenissen niet van mening zijn veranderd.

Voorwaarde

Op de vraag wat een belangrijke voorwaarde zou moeten zijn voor huisvesting, noemen zowel voor als tegenstanders: aanpassen aan onze manier van leven.

Overige conclusies

Twee andere conclusies uit het onderzoek zijn dat raadsleden iets vaker voor huisvesting van vluchtelingen zijn dan andere Nederlanders en dat er in het algemeen een voorkeur is voor spreiding van huisvesting in plaats van huisvesting op één centrale locatie in de gemeente.

Houvast

Het onderzoek gaat niet alleen over de vraag wie voor of tegen is, maar ook over de voorwaarden die voor- en tegenstanders stellen voor huisvesting van vluchtelingen. De resultaten kunnen houvast geven bij discussie en besluitvorming over huisvesting.

Meer informatie