Raadsleden & Veiligheid

Partners

Tijdens VNG Jaarcongres 2016: Mini-symposium Sociaal Domein

29-04-2016

Right to Challenge, verwarde personen, woonvormen ná Opvang of Beschermd Wonen, schuldhulpverlening, kindcentra, publieke gezondheid en investeren in preventie: zie daar het keuzemenu van het Mini-symposium Sociaal Domein op de eerste dag van het VNG Jaarcongres.

Dit symposium bestaat namelijk uit zeven deelcongressen en gaat plenair van start met een interview met minister Edith Schippers (VWS). Na afloop van de deelcongressen hanteert de minister zelf de microfoon en spreekt zij met symposiumdeelnemers.

Actuele thema's

De deelcongressen behandelen thema's die nu actueel zijn binnen het sociaal domein. Zo komt de visie van de commissie-Dannenberg op Beschermd Wonen aan de orde en presenteert Liesbeth Spies (burgemeester van Alphen a/ad Rijn) als voorzitter van het aanjaagteam verwarde personen de tussentijdse bevindingen en activiteiten van het team.

Diverse wethouders laten zien hoe u door te investeren in preventie van de 'dure achterkant' naar de goedkopere voorkant gaat, en wat dacht u van het Right to Challenge?

Overzicht deelcongressen

Een volledig overzicht van de zeven deelcongressen waaruit u kunt kiezen:

  • Verwarde personen
  • Bestuurder, u weet meer dan u denkt over publieke gezondheid in het sociaal domein
  • Woonvormen voor mensen ná een vorm van opvang of beschermd wonen
  • Pionieren en spiegelen in de schuldhulpverlening
  • Kindcentra, een stevige basis voor kinderen op weg naar de participatiesamenleving
  • Right to Challenge: Power to and Pioneer with the People
  • Investeren in preventie? Zo doet u dat!

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het Mini-symposium en de deelcongressen op de site van het VNG Jaarcongres. Uiteraard kunt u zich daar ook aanmelden.