Raadsleden & Veiligheid

Partners

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2017

29-09-2016

Traditiegetrouw hebben de medewerkers van het VNG-bureau alle rijksbegrotingen doorgelezen en de kabinetsplannen op een rij gezet. Er gaat meer geld naar zorg, naar armoedebestrijding en naar veiligheid. Dat is volgens de VNG hard nodig na jaren van forse bezuinigingen.

De laatste Miljoenennota van het huidige kabinet bevat geen grote nieuwe plannen, maar wel een aantal zeer welkome maatregelen. Over de invulling van de plannen gaat de VNG graag in gesprek met het Rijk. Over een half jaar hebben we te maken met een andere politieke werkelijkheid. Na 15 maart zullen nieuwe grote plannen worden gemaakt. Maar de maatschappelijke opgaven zijn niet afhankelijk van de verkiezingsuitslag.

Belangrijke thema's komende jaren

We weten nu al dat sociale integratie en participatie, een leefbare en veilige omgeving, en economische ontwikkeling en innovatie belangrijke thema’s zijn voor de komende jaren. Klimaatadaptatie en de energietransitie maken bijvoorbeeld investeringen in de fysieke ruimte nodig. Gemeenten willen daar hun bijdrage aan leveren en we zullen de informateurs van het nieuwe kabinet laten weten hóe we dat willen doen.

BALV

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 30 november presenteert de VNG het voorstel voor de inzet voor de kabinetsformatie.

Meer informatie