Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsleden kunnen met CEO sturen op Wmo en jeugdhulp

31-08-2016

Raadsleden kunnen met het cliëntervaringsonderzoek (CEO) cijfers over het sociaal domein van hun gemeente vergelijken met die van andere gemeenten. Ze kunnen met de uitkomsten van het CEO in de raad bespreken wat er wordt gedaan om de kwaliteit van hulp en ondersteuning te verbeteren.

Beeld van de stand van zaken

De uitkomsten van het CEO geven een beeld van de stand van zaken met betrekking tot de ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdhulp. Het is daarmee een belangrijk instrument in de monitoring van de situatie en de resultaten na doorvoering van de transities.

Vergelijken met andere gemeenten

Myra van Veenendaal van Transitiepartners beschrijft het op de website van Raadslid.nu als volgt: “Dit najaar worden de resultaten voor de Wmo gepubliceerd op de website www.waarstaatjegemeente.nl als onderdeel van de Monitor Sociaal Domein. Hiermee kunt u cijfers uit uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten en provinciale gemiddelden. Dat is leuk en aardig, maar wat dan? Wat hebben we nu precies aan dat CEO? En halen gemeenten eruit wat erin zit?"

"Raadsleden zijn in de positie om de nodige aandacht te vragen voor het CEO en erop door te vragen wat er met de uitkomsten wordt gedaan om de kwaliteit van hulp en ondersteuning te verbeteren. "U kunt hierbij denken aan interventies zowel op zowel de inhoudelijke kant (aanscherping van beleid) als de kant van de bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen en inkoop)”, aldus Van Veenendaal

Meer weten