Raadsleden & Veiligheid

Partners

Kwart raadsleden bedreigd

25-02-2016

Scheldpartijen, smaad en lastercampagnes, dreiging met geweld, doodsbedreigingen, brandstichting, vernieling van persoonlijke eigendommen en bedreiging van gezins- of familieleden. Maar liefst 26 procent van de raadsleden heeft ermee te maken gehad. Onderzoek van het Periklesinstituut, in samenwerking met het CCV en de Vertrouwenslijn, laat zien dat de recente cijfers aanzienlijk hoger liggen dan uit eerdere onderzoeken naar voren kwam.

Hoe gaan raadsleden om met agressie, bedreiging en geweld?

Het Periklesinstituut deed onderzoek naar hoe raadsleden omgaan met agressie, intimidatie en geweld. Om wat voor soort incidenten gaat het? Met wie wordt hierover gesproken, binnen de raad of alleen binnen de eigen fractie, burgemeester, griffie? Is er overleg met politie of justitie? Wie voert dit overleg? Wat zijn de beweegredenen om wel of geen aangifte te doen?

Van de 963 raadsleden die meewerkten aan het onderzoek hebben er 252 (26 procent) te maken gehad met agressie, bedreiging of zelfs geweld. Slechts 51 raadsleden hiervan deden aangifte. Redenen hiervoor zijn dat men het niet ernstig genoeg vindt, 'het hoort er nou eenmaal bij'. Ook ervaren raadsleden een drempel bij de politie bij het doen van aangifte.

Aanbevelingen

Het rapport Niet zonder last doet een zestal aanbevelingen, waaronder meer aandacht en bekendheid voor de volksvertegenwoordigende rol van raadsleden bij politie, een versterkende rol voor de burgemeester en een advies voor het opzetten van een modelaanpak in plaats van een modelprotocol.

EenVandaag

In een reportage van EenVandaag gaat John Bijl van het Periklesinstituut in op het onderzoek. Hij pleit er in de uitzending voor dat raadsleden aangifte doen en dossiervorming serieuzer nemen. Ook moeten ze er met collega-raadsleden over praten als ze bedreigd worden. De reportage is terug te kijken op Eenvandaag.nl.

Wees duidelijk over agressie

Het CCV biedt raadsleden praktische handvatten waarmee zij aan de slag kunnen bij bedreiging en intimidatie. In deze animatie komt aan bod wat de stappen zijn. In ieder geval altijd bespreken, altijd melden en altijd handelen.