Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik cie. Raadsleden & Griffiers

04-01-2016

De eerste vergadering van de commissie Raadsleden & Griffiers stond grotendeels in het teken van een nadere onderlinge kennismaking en bespreking van het doel en de werkwijze van de commissie. Daarnaast gaf André Krouwel een presentatie.

Vol enthousiasme opende voorzitter Josee Gehrke met de boodschap dat de commissie staat voor de positie van de gemeenteraad en dat het voornaamste doel is de rol en positie van de raad binnen de VNG te versterken.

Kennismaking

Uit een rondje langs commissieleden bleek dat zij enthousiast en met gedrevenheid aan de slag willen gaan. Daarnaast werd duidelijk naar voren gebracht dat de commissie serieus moet worden genomen en als volwaardige gesprekpartner van de andere VNG-commissies wil worden gezien. Het is aan de commissie zelf om specifieke thema’s als speerpunt te kiezen.

Presentatie Krouwel

André Krouwel (VU, Kieskompas, columnist VNG Magazine) verzorgde op uitnodiging van de commissie een presentatie over de positie en de rol van de gemeenteraad. In zijn prikkelende bijdrage ging hij niet alleen in op de historische rol van de raad maar vooral ook op de actualiteit. Krouwel besprak vragen als: Hoe ga je als raad om met ontevreden burgers? Wie zijn deze ontevreden burgers eigenlijk?

Uitgangspunten commissie

Tot slot vond een inventarisatieronde plaats, waar iedereen zijn ideeën kwijt kon over de uitgangspunten en strategie van de commissie. Het voorstel tot een portefeuilleverdeling kreeg algemene instemming. Daarnaast werd duidelijk dat de commissie zich vooral wil richten op de positie van de raad binnen beleidsvelden en de inhoud wil overlaten aan de VNG-beleidscommissies (waar ook raadsleden in zijn vertegenwoordigd).

Meer informatie