Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raad Eindhoven creëert financiële ruimte voor inwonersinitiatieven

02-05-2017

Burgerinitiatieven die de leefbaarheid in de buurt of sociale basis versterken krijgen in Eindhoven steun van de gemeente. De Eindhovense raad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.
Burgers kunnen hun initiatieven presenteren aan een panel van bewoners en specialisten in het sociaal en ruimtelijk domein. Dit panel adviseert vervolgens aan het college over het te nemen besluit.

Versterken van de sociale basis

De gemeenteraad heeft in de begroting een bedrag gereserveerd voor het versterken van de sociale basis via onder andere inwonersinitiatieven. Het college heeft vervolgens een plan van aanpak gemaakt voor de besteding van de subsidie. Elk initiatief dat gebruik maakt van deze subsidie moet binnen een jaar verantwoording afleggen over de doelmatigheid van de subsidie. De raad wordt op de hoogte gehouden van de resultaten door een raadsinformatiefilm.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waar aan voldoen moet worden om in aanmerking te komen voor het innovatiebudget. Er moet bijvoorbeeld een vraag zijn van inwoners en het initiatief moet ten goede komen aan versterking van de eigen kracht, zelfredzaamheid en het sociale netwerk. Een andere voorwaarde is dat het initiatief bijdraagt aan minder professionele, betaalde ondersteuning. Deze ondersteuning moet opgevangen worden door toegankelijke ondersteuning door inwoners zelf.

Meer weten