Raadsleden & Veiligheid

Partners

Vernieuwing in het sociaal domein: Village Deals trappen af

04-10-2017

B&W en de gemeenteraad sluiten in 11 kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) een z.g. Village Deal. Daarmee zetten ze in op ondersteuningsarrangementen in het sociaal domein die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen. Vrijdag werd in Ede de landelijke aftrap gegeven.

Experimenteren met vernieuwing

De 11 gemeenten gaan experimenteren met een voor hen vernieuwende en integrale aanpak binnen het sociaal domein. De VNG en Radar Advies ondersteunen de Village Deals en doen verslag van de bestuurlijke lessen van de Village Deals tot eind juni 2018.

De balans tussen regie en vrijheid

De focus van de Village Deals ligt op het bestuurlijke vraagstuk: ‘waar ligt de balans tussen regie en vrijheid?’ Meer concreet: Hoe blijft een ontschot budget of verordening binnen het sociaal domein hanteerbaar? Hoe wil de gemeenteraad daarbij zijn rol invullen? Hoe geef je invloed aan bewonersinitiatieven? Wat hebben uitvoeringsprofessionals nodig?

== Gemeenten ===

Iedere gemeente geeft een eigen invulling aan de Village Deals:

Wijdemeren ‘Durven, doen en vertrouwen’
Budget kan ontschot worden ingezet om gericht maatwerk te bieden. Dit vergt anders denken en doen in zowel de gemeente, als bij professionals. De gemeente wil dit samen met partners vormgeven.

Teylingen ‘Iedereen werkt als een ontschotter’
Teylingen wil maatwerk kunnen realiseren, niet gehinderd door bestaande procedures, processen en budgetten. Teylingen geeft mandaat en budget om beschikkingen en indicaties te bundelen, binnen en over de grenzen van huidige kolommen/systemen. Opdat ontschotten een normaal goed wordt, bij de gemeente en bij de professionals.

Winterswijk
Winterswijk zet in op het overbruggen van verschillen tussen arbeidsmatige dagbesteding en werk onder beschutte omstandigheden: naar één aanbod in een algemene lokale voorziening.

Weststellingwerf
Weststellingwerf werkt aan alternatieven voor beschermingsbewind: instroom voorkomen, uitstroom bevorderen.

Tubbergen
Tubbergen onderzoekt en doet een voorstel hoe het de schuldenproblematiek en armoede onder agrariërs in de gemeente op een innovatieve wijze kan aanpakken.

Oldenzaal
Oldenzaal onderzoekt hoe dagbesteding voor mensen met een beperking in de gemeente maatschappelijk meer betekenisvol kan worden gemaakt. Een mogelijkheid: werkatelier in een pop-up store in het oude centrum van Oldenzaal.

Ommen
Ommen wil de arbeidsmatige dagbesteding in de gemeente innoveren en verkent nieuwe mogelijkheden met aanbieders.

Horst aan de Maas: ‘De kracht van de gemeenschap’
Horst aan de Maas zoomt in op de inwonersinitiatieven. De kracht van de gemeenschap is een belangrijke uitdaging van ‘de transformatie’. Het proces en het creëren van draagvlak bij alle stakeholders staat centraal. Kunnen alle sociale vraagstukken binnen de gemeenschap worden opgepakt? Hoe kunnen we inwoners ondersteunen die niet zelf instaat zijn om een initiatief te vormen?

Stein: ‘Integraal en Ontschot werken’
Maatwerk staat centraal, buiten bestaande kader, waarbij regels losgelaten worden waar deze belemmerend werken. De oprichting van dorpenteams is daarbij een nieuw element.

Goerree Overflakkee: ‘ontschotting ketenzorg dementie’
De cliëntbeleving staat centraal: dat de cliënt en zijn/haar omgeving de patiëntenreis zo drempelloos mogelijk ervaart. Met als resultaat een moderne vorm van dementiezorg, waarbij de gehele keten op elkaar is afgestemd passend bij de lokale identiteit van het eiland.

Soest
Soest wil de integrale werkwijze tussen jeugd, Wmo en Werk en Inkomen verder versterken. Beter zicht krijgen op waar de uitvoering tegen aanloopt en wat zij nodig hebben, ook mogelijk aan bijstelling van beleid. Voorbeelden zijn de sluitende aanpak 18-/18+, integrale benadering van schuldenproblematiek en het inzetten van de basisinfrastructuur.

Meer informatie

Neem contact op met Freija Mostert, projectleider Village Deals, telefoon: 06 - 27 08 76 25.