Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsleden hekelen geheimhouding door colleges

08-03-2017

Een derde van de raadsleden stelt dat colleges van burgemeester en wethouders geheimhouding gebruiken om misstanden uit de openbaarheid te houden. Meer dan de helft van de raadsleden voelt zich belemmerd in het raadswerk door de vele geheimhoudingen waar ze mee te maken krijgen.

Minder goed controle uitoefenen

Dit blijkt uit een enquête van de regionale omroepen en Raadslid.Nu onder alle raadsleden. Ruim 94% van de raadsleden die deelnamen aan de enquête geeft aan dat ze te maken hebben met documenten die geheim worden verklaard. Meer dan de helft van de raadsleden voelt zich hierdoor belemmerd in het raadswerk. Een raadslid stelt: "Door niet openbare stukken kan ik minder goed controle uitoefenen. Ik kan er immers niet vrijelijk over spreken en onderzoeken."

Misbruik om misstanden toe te dekken

Een derde van de raadsleden stelt dat de geheimhouding door de colleges van burgemeester en wethouders wordt gebruikt om misstanden uit de openbaarheid te kunnen houden. "Alles wat het Stadhuis zelf fout heeft gedaan verklaart datzelfde Stadhuis (via het College) gewoon geheim", wordt gesteld in reactie op de enquête. "Er wordt van alles onder het tapijt geveegd, toegedekt, dichtgesmeed: geheimhouding wordt misbruikt."

Onnodig stempel geheim

Er is ook een derde van de raadsleden die stelt dat het lang niet altijd duidelijk is waarom bepaalde stukken geheim worden verklaard. "Ik ben van mening dat er te gemakkelijk geheim of vertrouwelijk op stukken staat, waarvan het belang niet duidelijk is. Meerdere keren is gebleken dat stukken onnodig geheim worden verklaard", aldus een raadslid namens de VVD. Een ander stelt: "De vertrouwelijke stukken worden bij ons meer gebruikt om oppositiepartijen de mond te snoeren onder het mom van 'U kunt geen mededelingen doen uit vertrouwelijke stukken'."

Meer informatie

  • Meer informatie over de enquête is beschikbaar op de website van Raadslid.Nu