Raadsleden & Veiligheid

Partners

Vraag kandidaat-raadsleden naar hun verleden

08-05-2017

Bespreek als selectiecommissie met nieuwe kandidaat-raadsleden altijd het algemene en politieke verleden van een kandidaat. Vragen over conflicten, mogelijke beschuldigingen van niet-integer gedrag en ervaringen met de media dienen altijd in een gesprek te worden gesteld.

Integriteit bespreken in een gesprek met kandidaat-raadsleden is daarnaast ook van belang om te voorkomen dat raadsleden zich als spookraadsleden gaan gedragen.

Aanvullende vragen

Een selectiecommissie kan voor het gesprek met kandidaat-raadsleden niet alleen gebruik maken van een integriteitsvragenlijst, maar het is ook verstandig om een aantal aanvullende vragen te stellen. Deze vragenlijst biedt de basis voor het selectiegesprek. Naast algemene vragen over integriteit kunnen er, naar aanleiding van de vragenlijst, vragen worden gesteld over de persoonlijke situatie. Er zijn immers vragen die zo persoonlijk zijn dat ze niet in een vragenlijst kunnen worden gesteld, maar wel in een persoonlijk gesprek.

Verleden

Deze vragen gaan bijvoorbeeld over het verleden van de kandidaat en of de kandidaat hierdoor wellicht chantabel is. Ook conflicten uit het verleden komen aan bod. Hier gaat het vooral over strafbare zaken, beschuldigingen van niet integer gedrag of slechte ervaringen met de media omtrent de integriteit.

Ook het politieke verleden kan aan bod komen. Het kan immers zo zijn dat een kandidaat in het verleden al lid van of actief voor een partij is geweest. Wanneer dit het geval is, is het verstandig om te achterhalen waarom de kandidaat van partij gewisseld is. Met de persoonlijke aanvullende vragen kan er naast de vragenlijst een aanvullende en laatste check worden gedaan om de integriteit van het kandidaat-raadslid te waarborgen.

Integriteit politieke partijen

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft begin 2017 de handreiking gepubliceerd omtrent de integriteitstoetsing van kandidaten voor politieke partijen in het lokaal bestuur. Door deze handreiking hoopt de minister de kwaliteit van de integriteitstoetsing te kunnen verbeteren.