Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsleden zelden gescreend op integriteit

08-11-2017

Raadsleden worden zelden gescreend op integriteit. Dat blijkt uit een enquête onder raadsgriffiers. Terwijl bijna een kwart van de gemeenten te maken heeft met ondermijnende activiteiten van criminelen richting raadsleden.

Risicoanalyse

Aan de enquête van Citisens/Necker van Naem nam bijna de helft van alle griffiers deel, 171 van de 388. 23% van hen geeft aan dat ondermijning in hun gemeente speelt, zo schrijft Binnenlands Bestuur. Bijna 2 op de 3 gemeenten zijn volgens de griffiers van plan een risicoanalyse integriteit uit te voeren voor wethouders. Ongeveer 4 jaar geleden gebeurde dat nog maar in bijna de helft van alle gemeenten. Zo'n 12% van de griffiers geeft aan zo’n risicoanalyse integriteit uit te voeren voor raadsleden.