Raadsleden & Veiligheid

Partners

Buurtmonitor Integratie geactualiseerd en uitgebreid

10-04-2017

Gemeenten hebben voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van hun integratiebeleid actuele gegevens nodig. Het Ministerie van SZW heeft hiervoor de Buurtmonitor Integratie geactualiseerd en vernieuwd. Naast gegevens over integratie bevat de site ook informatie over criminaliteit, wonen en zorg en welzijn van alle 390 Nederlandse gemeenten en de bijbehorende 12.822 buurten.

Dashboard

Er zijn nu historische reeksen toegevoegd, waarmee meerjarige ontwikkelingen inzichtelijk worden (vanaf 2009). Tevens is een vernieuwd ‘dashboard’ aan de website toegevoegd die het mogelijk maakt om met een paar muisklikken de meest relevante informatie over een thema, gemeente of buurt op een rij te krijgen.

Aanvullende informatie krijgt u door op de gepresenteerde figuren te klikken, of via de tab ‘database’ meer gedetailleerde informatie op te vragen. De informatie kan op verschillende manieren inzichtelijk worden gemaakt: in de vorm van tabellen, grafieken of kaarten; en kan in verschillende bestandsformaten gedownload worden (Word, Excel, pdf, etc).

Inzicht

De buurtmonitor geeft op buurtniveau inzicht in de stand van de integratie door de verschillende demografische en sociaal-economische indicatoren naar herkomst te presenteren. Zo kunt u buurten op basis van feiten beoordelen en vergelijken met andere buurten en gemeenten en met het Nederlands gemiddelde.

Startpunt

De buurtmonitor bevat de gegevens van alle 390 Nederlandse gemeenten en de bijbehorende 12.822 buurten. Alle informatie die de monitor biedt, kunt u gebruiken als startpunt voor ontwikkeling van activiteiten en beleid, en analyse van de lokale of nationale situatie.

Meer informatie