Raadsleden & Veiligheid

Partners

Bestuurdersdiner Veiligheid 2017

10-11-2017

Op 30 oktober vond in Utrecht de vijfde editie plaats van het Bestuurdersdiner Veiligheid plaats. Het verslag van deze bijeenkomst is inmiddels beschikbaar.

Het Bestuurdersdiner Veiligheid 2017 wordt jaarlijks georganiseerd door het ministerie van JenV en de VNG. De drie nieuwe bewindslieden en de ambtelijke top van JenV gingen in gesprek met zo’n 60 burgemeesters en vertegenwoordigers van de VNG. Jan van Zanen benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van samenwerking tussen gemeenten en het ministerie van JenV.

Besproken onderwerpen

Tijdens het diner is in de eerste ronde aan diverse tafels gesproken over het regeerakkoord. Er was veel aandacht voor onder andere de aanpak van ondermijning, informatie-uitwisseling, de beschikbare formatie van de politie en daarbij specifiek de wijkagenten, de aanpak verwarde personen en de experimenten met cannabisteelt.

Samenwerking Rijk/gemeenten

In de tweede ronde is op basis van een aantal deelthema’s gesproken over samenwerken aan een veerkrachtige samenleving. De bewindslieden benadrukten dat ze samenwerking met gemeenten van groot belang vinden. Minister Grapperhaus liet weten dat hij graag komend jaar een dag wil meelopen met een grote, middelgrote en kleine gemeenten om zo in de praktijk te ervaren met welke veiligheidsproblemen gemeenten te maken hebben.