Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gemeente Maastricht stelt gedragscode voor raadsleden vast

12-07-2017

De gemeenteraadsleden in Maastricht hebben in een gedragscode afgesproken elkaar niet meer persoonlijk aan te vallen. Die afspraak geldt in de raadszaal, maar ook op sociale media.

Concreter

Maastricht had al een gedragscode, maar die was zeer algemeen. De nieuwe afspraken zijn veel concreter. Gemeente Maastricht stelt haar gedragscode voor de gemeenteraad beschikbaar voor andere gemeenten. De gedragscode kwam tot stand in samenwerking met Governance & Integrity Nederland.

Meer informatie