Raadsleden & Veiligheid

Partners

Zakboek geeft raadsleden broodnodige handvatten

06-09-2017

Een praktisch handboek voor raadsleden. Dat was het doel van Peter van den Berg en Jorden Hagenbeek toen zij begonnen met het schrijven van het ‘Zakboek raadsleden’. Het boek gaat onder ander in op thema's 'omgaan met bedreigingen', ondermijning en integriteit.

Naslagwerk

Met het zakboek hopen Van den Berg, raadslid in Waddinxveen, en Hagenbeek raadsleden een naslagwerk te geven waarmee zij aan de slag kunnen. Het is zowel voor zittende raadsleden bedoeld als voor nieuwe raadsleden, die het kunnen gebruiken om zich te verdiepen in wat hun mogelijk te wachten staat. In het boek staan praktische checklists, tips van ervaren raadsleden, griffiers en bestuurders en een uitgebreide begrippenlijst.

Opzet

Het boek bestaat uit drie delen, te weten de gemeenteraad, de fractie en het raadslid. Hierdoor zijn de hoofdstukken afzonderlijk van elkaar te lezen, afhankelijk van de fase van de verkiezingscyclus waarin de lezer zich bevindt. In het eerste deel komen bijvoorbeeld de instrumenten en de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad aan bod. Vervolgens het fractieprogramma, efficiënt vergaderen en hoe om te gaan met integriteitskwesties. Tot slot wordt er aandacht besteed aan het raadslid zelf. Hier gaat het onder andere over timemanagement, onderhandelen en debat binnen de lokale politiek.

Inkijken

Een inkijkexemplaar van het zakboek is beschikbaar via deze link. Meer informatie over het boek en de verkoop kunt u vinden via deze link.