Raadsleden & Veiligheid

Partners

Integriteitsvragenlijst als veiligheidsklep naast cv

13-04-2017

Het is cruciaal om voldoende inzicht te hebben in mogelijk integriteitsrisico’s bij kandidaat-raadsleden Politieke partijen doen er verstandig om niet alleen te vertrouwen op het cv en algemene informatie van een kandidaat-raadslid maar de kandidaat ook een integriteitsvragenlijst in te laten vullen.

Vragen

Met een integriteitsvragenlijst worden de mogelijke integriteitsrisico’s bij de kandidaten in kaart gebracht. De vragen hebben onder andere betrekking op nevenfuncties, persoonlijke (financiële) belangen, eventuele relatie met de gemeente/provincie, beroep en nevenfuncties van partner en familieleden.

Een aantal vragen kunnen ook inzicht geven in uitval om zo 'spookvertegenwoordiging' te voorkomen. De antwoorden van de vragen moeten altijd goed gewogen worden. Het kan immers zo zijn dat een nevenfunctie voor een kandidaat -raadslid als volksvertegenwoordiger anders uitpakt dan voor een raadslid dat wethouder wordt of een kandidaat die een bestuurlijke politieke functie wil vervullen.

Toepassing

Het is belangrijk dat een kandidaat voldoende tijd heeft om de vragenlijst voorafgaand aan het selectiegesprek in te vullen. Dit is bij voorkeur minimaal een week. Als aanvulling op de vragenlijst is het mogelijk de vuistregels integriteit toe te voegen en door de kandidaat te laten ondertekenen. De vragenlijst is mogelijk aan de lange kant, maar desondanks wordt er geadviseerd om geen vragen over te slaan.

Integriteit politieke partijen

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft begin 2017 de handreiking gepubliceerd omtrent de integriteitstoetsing van kandidaten voor politieke partijen in het lokaal bestuur. Door deze handreiking hoopt de minister de kwaliteit van de integriteitstoetsing te kunnen verbeteren.