Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik meerdaagse cie. Bestuur en Veiligheid, 5 en 6 juli

13-07-2017

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid (B&V) was op 5 en 6 juli bijeen om met elkaar en anderen in gesprek te gaan over thema’s die de onderwerpen van de commissie overstijgen of die vragen om wat dieper doordenken en -spreken.

Aan de orde kwamen onder meer:

  • de keten zorg en veiligheid
  • de toekomst van de uitvoering van sancties (naar aanleiding van een whitepaper van het ministerie van V&J)
  • de Ontwikkelagenda Lokale Democratie
  • interbestuurlijk toezicht
  • evaluatie van de Politiewet
  • het verkiezingsproces in 2018
  • de VNG Denktank

Er is ook gesproken over de pilot mengvormen horeca, hierover volgen later mededelingen.

Meer informatie