Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

13-10-2017

Tijdens de vergadering van de VNG-commissie Bestuur en Veliligheid (B&V) eerder deze maand zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van een visie op ondermijning en intelligence, en rol van de VNG daarin. Verder is gesproken over de vraag hoe/of Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s), de VNG Agenda 2018, en de vergoedingen voor de extra inzet van gemeenten bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

Ondermijning

Ondermijning is het komend jaar een belangrijk thema voor de VNG, de commissie besteede hieraan dan ook uitgebreid aandacht en nam het visiedocument 'Ondermijning en de rol van de VNG' aan. (Zie onderaan dit bericht.) Het visiedocument noemt drie met elkaar samenhangende deelaspecten:

  • georganiseerde criminaliteit
  • weerbare samenleving
  • integriteit en weerbaarheid van lokaal bestuur en ambtenarenapparaat.

De VNG is aangehaakt op alle drie aspecten, maar we zetten vooral in op de laatste twee. Dit in samenwerking met verschillende partners, zoals het Bureau Regioburgemeesters, de expertisecentra LIEC/RIEC, ministeries, etc. Op korte termijn besteden we speciale aandacht aan ondermijning in relatie tot de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Intelligence

De commissie B&V vindt dat de informatiepositie in het veiligheidsdomein meer aandacht behoeft bij gemeenten. Het visiedocument over ondermijning geeft een goede aanzet om het bewustzijn te vergroten, maar de informatiepositie is breder dan alleen 'veiligheid', dat betekent dat verdere aanscherping nodig is van de VNG-koers. Verder moet worden gekeken naar nieuwe mogelijkheden om informatie beter te ontsluiten, en is aandacht nodig voor de capaciteit bij gemeenten om informatie te analyseren.

Verstrekken VOG’s

Naar aanleiding van een eerdere discussie over het verplicht gratis verstrekken van VOG’s voor vrijwilligers, concludeert de commissie dat gemeenten dat zelf moeten kunnen bepalen. Het past niet om dit landelijke verplicht te stellen als het lokaal kan worden geregeld.

Vergoeding extra inzet Tweede Kamerverkiezingen

De commissie besprak de vergoeding van de extra kosten die gemeenten hebben gemaakt bij het vaststellen van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Die extra kosten zijn het gevolg van het besluit van minister Plasterk (BZK) dat gemeenten de ondersteunende verkiezingssoftware (OSV) slechts onder beperkingen mochten gebruiken. Binnenkort bericht de VNG over de uitkomst van gesprekken met BZK over deze vergoeding.

Meer informatie