Raadsleden & Veiligheid

Partners

Ondermijning vraagt blijvende aandacht lokale politiek

14-08-2017

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht moet er meer aandacht komen voor de groeiende ondermijning van het openbaar bestuur en de infiltratie van criminelen in de gemeenteraad. Hiervoor pleitten onder andere voorzitter van Raadslid.Nu Mark den Boer en de Helmondse burgemeester Elly Blanksma.

Achtergronden kennen en doorvragen

De aanleiding voor deze reactie is het nieuws van een aangetroffen drugslab op het erf van de penningmeester van het CDA in de Brabantse gemeente Heeze-Leende. Infiltratie van criminelen in de gemeentepolitiek is hierdoor opnieuw op de agenda gekomen. ‘’Dit is hét moment om hier aandacht voor te vragen’’, aldus Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.Nu.

Vanwege de kleine vijver waar politieke partijen in moeten vissen voor hun kandidaten wordt het voor mensen met kwade bedoelingen makkelijker om te infiltreren in de raad. Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland, vraagt al langer aandacht voor deze problematiek en roept dan ook op tot actie: ‘’Screening begint bij mensen en hun achtergronden kennen en doorvragen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag alleen is geen garantie.’’

Herenakkoord

Elly Blanksma, burgemeester in Helmond, heeft in het verleden zelf te maken gehad met een poging tot inmenging van de criminele wereld in het lokale bestuur. Dit heeft haar doen besluiten tot een zogenoemd herenakkoord waarbij alle raadsleden aangeven het te zullen melden wanneer zij onregelmatigheden zien bij elkaar. ‘’Het contract is bedoeld om grip te krijgen op „ondermijnende activiteiten.” Zo staat er omschreven wat raadsleden kunnen doen als ze twijfelen over het handelen van andere raadsleden, leden van het college of ambtenaren.’’

Hoe om te gaan met ondermijning

Raadslid.Nu organiseert meerdere bijeenkomsten over hoe je als raadslid om kan gaan met ondermijning, integriteit(sdilemma’s) en agressie & intimidatie. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in Breda op 1 september. De workshops zullen in drie deelsessies verdeeld worden en worden verzorgd door experts van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).