Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsleden ontevreden over invloed op regionale besluiten

14-12-2017

Raadsleden beschouwen het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen als een bedreiging voor de lokale democratie. Ze zijn ontevreden over hun invloed op regionale besluitvorming.

Dat blijkt uit een onderzoek van Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu. In vergelijking met een landelijk raadsledenonderzoek in 2013 zijn raadsleden in 2017 vrijwel even ontevreden over hun positie en mogelijkheden tot beïnvloeding van gemeenschappelijke regelingen.

Extra instrumenten

De raadsleden is ook gevraagd of ze extra instrumenten moeten krijgen om de politieke verantwoording te verbeteren en zo nodig in te kunnen grijpen:

  • 54 % wil de mogelijkheid hebben om besluiten ongeldig te kunnen verklaren
  • 47 % wil de mogelijkheid om deelname aan samenwerking te kunnen beëindigen
  • 33 % wil dat er de mogelijkheid moet zijn om de verantwoordelijk bestuurder te schorsen
  • 24 % wil de verantwoordelijke directie uit zijn functie kunnen zetten

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en het onderzoek op de website van Raadslid.Nu.