Raadsleden & Veiligheid

Partners

Help uw gemeente om de Veiligheidsmonitor beter te gebruiken

16-01-2017

Veel gemeenten gebruiken uitkomsten van de Veiligheidsmonitor als instrument om hun veiligheidsbeleid aan te scherpen en te versterken. De nieuwe ‘Wegwijzer van veiligheidscijfers naar beleid’ helpt gemeenten om de monitor beter te benutten en daarmee de informatiepositie van gemeenten te versterken.

Quickscan

De Wegwijzer is een van de opbrengsten van een leerkring van Platform31, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In een quickscan, voorafgaand aan de leerkring, gaven gemeenten hun belangrijkste redenen voor deelname aan de Veiligheidsmonitor.

Zij zien het jaarlijkse bevolkingsonderzoek vooral als bron om, naast objectieve cijfers van de politie, subjectieve cijfers in beeld te krijgen. Gemeenten willen ook graag weten hoe zij op het gebied van onder andere veiligheidsbeleving, leefbaarheid en beleving van overlast in buurten scoren ten opzichte van andere gemeenten.

Leerkring

Tijdens de leerkringen gaven verschillende experts van het CBS, I&O Research, het CCV, politie Haaglanden en gemeenten zelf toelichting op hoe de verschillende cijfers uit de Veiligheidsmonitor beter kunnen worden gebruikt. Zij bogen zich onder andere over de vragen 'Hoe maak ik beter gebruik van de online databank?', 'Wat heeft de databank StatLine van het CBS te bieden?' en 'Hoe kan ik beter gebruikmaken van de gegevens op basisteamniveau om beleid te maken?'. Ook werd gekeken naar de overige informatiebronnen die gemeenten naast de Veiligheidsmonitor kunnen gebruiken om hun veiligheidsbeleid te versterken.

7 vragen

Uit de uitkomsten zijn 7 vragen gehaald die in de vorm van een 'Vraag en Antwoord' zijn verwerkt in de 'Wegwijzer van veiligheidscijfers naar beleid'. Platform31, het CCV, het CBS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie hopen dat gemeenten de kennis uit de Wegwijzer veelvuldig gebruiken, zodat ze maximaal kunnen profiteren van de gegevens uit de Veiligheidsmonitor.

Downloads