Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik vergadering VNG-bestuur 9 november 2017

Het bestuur van de VNG kwam vorige week bijeen voor een vergadering. Op de agenda stond onder andere de stand van zaken rondom de experimenten met cannabisbeleid en de tekorten in het sociaal domein.

Op de agenda van deze bestuursvergadering stonden onder meer de departementale begrotingsbehandelingen. Het bestuur ziet in de begroting stapjes in de goede richting, maar er liggen nog vele opgaven voor gemeenten.

Verder blijft het van belang om te blijven benadrukken dat de besteding van het Gemeentefonds een lokale aangelegenheid is.

Tekorten sociaal domein

In het bestuur wordt ook gesproken over de tekorten sociaal domein. Uitgangspunt is dat het transformatiefonds er moet komen, en dat in eerste instantie driehonderd miljoen euro in het fonds gebracht moet worden. Met daarbij de kanttekening dat de exacte hoogte van het bedrag onderwerp is van onderzoek. Bovendien hebben gemeenten en Rijk hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Vanaf 2020 zitten de budgetten sociaal domein overigens integraal in het accres.

Cannabisbeleid

Veel gemeenten hebben zich gemeld voor experimenten met cannabisbeleid. De komende periode wordt gebruikt om criteria te benoemen voor de experimenten. Daarbij worden leden van de vroegere commissie-Schneiders betrokken en een aantal wethouders gezondheid.

Meer informatie