Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsleden trekken aan de bel over rechtpositie clienten vrouwenopvang

18-08-2017

Het rapport van de Nationale Ombudsman over de rechtspositie van cliënten in de vrouwenopvang heeft in meerdere gemeenten geleid tot het stellen van vragen aan de wethouder. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Den Bosch, Breda en Haarlem stelden raadsleden van verschillende partijen kritische vragen.

Centrumgemeenten vrouwenopvang

Dat meldt de Federatie Opvang. De Federatie Opvang vindt het positief om te constateren dat het rapport van de Ombudsman in zeven gemeenten heeft geleid tot vragen over de rechtspositie en bescherming van kwetsbare vrouwen (en ook mannen) die vanwege huiselijk geweld hun toevlucht zoeken in veilige opvang.

Er zijn in Nederland 35 centrumgemeenten die verantwoordelijk zijn voor het beleid inzake de opvang vanwege huiselijk geweld. Dat betekent dat op dit moment in 20 procent van de verantwoordelijke gemeenten vragen zijn gesteld over de bevindingen van de Nationale Ombudsman. In 80 procent van de verantwoordelijke gemeenten is er nog geen discussie tussen raadsleden (die het College van B&W moeten controleren) over de rechtspositie van slachtoffers van huiselijk geweld die opvang op een veilige locatie krijgen.

Actie gemeenten van groot belang

In juli gaf de voorzitter van de Federatie Opvang, Jan Laurier, aan dat actie van gemeenten van groot belang is om de knelpunten voor vrouwen in de vrouwenopvang op te lossen. Hij zei hierover: “Ik ben geschrokken van de bevindingen van de Ombudsman. Het kan toch niet zo zijn dat vrouwen door allerlei langs elkaar werkende instanties en regels nog dieper in de problemen komen dan ze al zijn.

Downloads