Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuwe cijfers Monitor Sociaal Domein beschikbaar

20-01-2017

De nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl! U ziet hier de meest actuele cijfers over onder andere de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De rapportage bevat de cijfers uit de eerste helft van 2016.

Trends en wijkprofielen

Nieuw is dat nu ook trends te zien zijn vanaf 1 januari 2015. Verder is er naast de hoofdrapportage voor elke gemeente een wijkprofiel gemaakt (met de cijfers uitgesplitst op wijkniveau). De cijfers uit de Monitor Sociaal Domein zijn ook gepubliceerd op Statline (CBS).

Meer informatie

Bekijk de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op: waarstaatjegemeente.nl > Dasboard, tegel rechts onderaan