Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gemeente kan aangifte doen voor bedreigde raadsleden

21-04-2017

De gemeente Zaanstad kan voortaan aangifte doen in plaats van een raadslid als deze slachtoffer is geworden van agressie of geweld. Deze optie wordt geboden zodat een hitteschild rondom een raadslid kan worden gevormd. Dit staat in de Zaanse aanpak ‘Veilige Publieke Taak voor politieke ambtsdragers’ die is opgesteld naar aanleiding van een aangenomen motie in de Zaanse gemeenteraad.

Aanval op het democratisch bestel als geheel

De handreiking is opgesteld omdat een uiting van agressie of geweld jegens een raads- of collegelid niet alleen een aanval op die persoon is, maar wordt gezien als een aanval op het democratisch bestel als geheel. Het uitgangspunt van het veiligheidsbeleid is dat agressie, geweld, bedreiging en intimidatie (verbaal & fysiek) tegen raadsleden, wethouders of de burgemeester van de gemeente nooit acceptabel is en agressief gedrag altijd een vervolgaanpak krijgt.

Zaanse aanpak

Wanneer raadsleden te maken krijgen met agressie en geweld zijn er verschillende stappen die ondernomen kunnen worden volgens de Zaanse aanpak. In de ergste situaties altijd direct 112 bellen. Voor advies en klankbord kunnen raadsleden altijd contact opnemen met de griffie. Bij geweld, bedreiging en intimidatie kan ook contact worden opgenomen met de burgemeester, waarna deze in overleg mogelijk politie maatregelen kan treffen. Ook kan contact worden opgenomen met de wijkagent voor een gesprek thuis of op het politiebureau.

Links