Raadsleden & Veiligheid

Partners

Tweede Kamer stemt in met Wet Gesloten Coffeeshopketen

22-02-2017

Tweede Kamer nam gisteren het voorstel Wet Gesloten Coffeeshopketen aan met 77 stemmen voor en 72 stemmen tegen. Het betreft het initiatiefvoorstel van Kamerlid Vera Bergkamp (D66). De wet opent de mogelijkheid van een gereguleerde wietteelt.

Het is goed dat er beweging komt op dit dossier, vindt de VNG. Gemeenten ervaren het huidige gedoogbeleid in toenemende mate als onwerkbaar. We publiceerden over deze kwestie vorig jaar een position paper (gebaseerd op het rapport 'Het failliet van het gedogen' van de commissie-Schneiders).

VNG-reactie op initiatiefvoorstel

In een eerdere reactie op het wetsvoorstel formuleerden we als positieve punten:

  • Het voorstel werkt een scenario uit op basis van een gesloten keten van teelt tot verkoop: dit wordt ook beoogd door gemeenten.
  • Het scheiden van de markt (wat wordt gedoogd/wat is illegaal) geeft meer duidelijkheid en consistentie in de handhavingsketen.
  • Een systeemwijziging naar een geregelde, gesloten coffeeshopketen moet hand in hand gaan met een intensivering van de preventieve aanpak en de aanpak van illegale teelt en handel.
  • Gemeenten, Rijk, nationale politie en OM moeten daarvoor de handen ineen slaan.
  • Het is goed te zien dat het wetsvoorstel uitgaat van een representatieve nulmeting en gedegen evaluaties (na 3 en 5 jaar) van de doeltreffendheid en effecten. Dit om een goed beeld te krijgen van de precieze gevolgen en uitvoeringsconsequenties van de wet voor gemeenten.

Amendementen

De Kamer nam twee amendementen op het voorstel aan:

  • amendement van Kamerlid Volp over informeren over de hoeveelheid
  • amendement Kamerlid Van Tongeren over thuiskweek van medicinale cannabis

Het amendement van Kamerlid Van Nispen over verlening van een gedoogbesluit werd verworpen.

Meer informatie