Raadsleden & Veiligheid

Partners

Taak raadsleden in controleren informatieveiligheid

23-05-2017

Raadsleden hebben een belangrijke taak in het controleren van de verantwoording over informatieveiligheid. In de resolutie ‘informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ is afgesproken dat de gemeenteraad jaarlijks wordt geïnformeerd over informatieveiligheid in de gemeente.

Verantwoording afleggen

Dit schrijft de VNG in een brief die is gericht aan alle gemeenteraden. In het jaarverslag aan de gemeenteraad moet het college van burgemeester en wethouders voortaan jaarlijks verantwoording afleggen over hoe het staat met de informatieveiligheid in de gemeente.

De gemeenteraad heeft daarna een belangrijke taak om de informatieveiligheid van de gemeente te controleren. Op de website van Raadslid.Nu zijn vragen beschikbaar die kunnen helpen bij het controleren van de informatieveiligheid. Informatieveiligheid speelt een belangrijke rol, omdat het bijvoorbeeld gaat over het beschermen van de privacy van gegevens te beschermen en het hacken van persoonsgegevens te voorkomen

Meer weten

Lees voor meer informatie de brief van de VNG aan alle gemeenteraden over het verantwoordingsproces informatieveiligheid.