Raadsleden & Veiligheid

Partners

Ondermijningswet en -fonds een van de plannen van Rutte III

23-10-2017

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II kondigt een speciale ‘Ondermijningswet’ aan om de juridische knelpunten in de huidige aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit op te lossen.

Met een speciale ‘Ondermijningswet’ zijn gemeenten straks beter in staat om de noodzakelijke informatie-uitwisseling met andere partijen én binnen de gemeenten zelf vorm te geven.

Ondermijningsfonds

Er komt ook een ondermijningsfonds met eenmalig € 100 miljoen voor de intensivering van de aanpak. Om een blijvende impuls mogelijk te maken zou men dit fonds structureel kunnen voeden met de opbrengsten van afgepakt vermogen vanuit de georganiseerde criminele wereld.

Visiedocument VNG

De VNG stelde onlangs een een visiedocument vast over ondermijning. Het visiedocument geeft een analyse van de vraag wat de rol van is gemeenten en andere betrokken partijen bij de aanpak van ondermijning en wat dat bekent dit voor de rol van de VNG. Het blijkt dat gemeenten en partners voor de VNG vooral een aanjagersrol zien weggelegd: het creëren van bewustwording bij de landelijke politiek, gemeenten en alle lokale partners. Het visiedocument Ondermijning benoemt onze doelen op de korte en langere termijn.

Criminele motorbendes

Een verbod op z.g. Outlaw Motorcycle Gangs (criminele motorbendes) maakt deel uit van de ambitie van het kabinet voor een integrale aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Een verbod op de Outlaw Motorcycle Gangs helpt gemeenten bij de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Gemeentnen hebben dan naar verwachting minder last van intimidatie en bedreigingen richting lokale bestuurders en ambtenaren.

Verbodsbepalingen radicale organisaties

Het kabinet Rutte III wil de verbodsbepalingen voor radicale organisaties die tot doel hebben om de rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen, uitbreiden door aanpassing van art 2:20 van het Burgerlijk Wetboek.

Meer informatie