Raadsleden & Veiligheid

Partners

Resultaten Gemeentelijke Thermometer 2017

27-06-2017

Meer geld naar gemeenten, ruimte voor eigen beleid en daarnaast vooral aandacht voor veiligheid, informatisering en participatie. Dat zijn de gemeentelijke onderwerpen die volgens gemeentesecretarissen aan de formatietafel behandeld moeten worden, zo leert een eerste blik op de uitkomsten van de Gemeentelijke Thermometer.

Verwachtingen en wensen rond de kabinetsformatie

Gemeentelijke Thermometer is een jaarlijkse enquête van Berenschot. Het onderzoek werd dit keer uitgevoerd in samenwerking met Binnenlands Bestuur. De vragen gingen voor een groot deel over de verwachtingen en wensen rond de kabinetsformatie.

Daarbij werden vooral onderwerpen aan de orde gesteld uit de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen. Daarnaast werden vragen gesteld over de komende raadsperiode en de stand van de gemeentelijke organisaties. Alle 388 gemeentesecretarissen werden benaderd; de respons was met 23% bijna anderhalf keer hoger dan vorig jaar.

Analyse: gemeenten zoeken steun in weg naar vernieuwing

In de eerste plaats geeft de Gemeentelijke Thermometer inzicht in de feitelijke situatie in gemeentelijk Nederland. Welke thema’s leven, wat verwachten de secretarissen? Dieper ingezoomd ontstaat een beeld van gemeenten die worstelen met de vernieuwing die er al is, of nog moet komen. In het sociaal domein is de vernieuwing in volle gang, maar levert het budget problemen op. Informatisering levert vraagstukken op van beveiliging en privacy. En een nieuwe, meteen heel belangrijke opgave is die van duurzaamheid, klimaat en energie.

Downloads