Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raad Nijmegen ontvangt Veiligheidsbrief 2017

29-03-2017

De gemeenteraad van Nijmegen ontving vorige week de Veiligheidsbrief 2017. Met deze brief informeert burgemeester Bruls de raad over het veiligheidsbeeld in Nijmegen, de uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid en over relevante ontwikkelingen in het veiligheidsdomein.

Meerjarenprogramma

Het college van B en W heeft samen met de gemeenteraad een meerjarenprogramma voor de jaren 2016-2018 vastgesteld op het gebied van veiligheid. Deze veiligheidsbrief beschrijft de actuele stand van zaken. De brief geeft een overzicht van de verschillende vormen van criminaliteit en hoe het daarmee gesteld is.

Dalende trends

Bruls stelt in de brief dat het ‘door de bank genomen’ goed gaat in Nijmegen. “Hoewel ieder misdrijf er een teveel is, zien we op veel terreinen gelukkig dalende trends. Denk bijvoorbeeld aan woninginbraken. Hiervan denken we al jaren dat het niet lager kan, maar toch is het aantal vorig jaar nog iets gedaald. Maar er is veel meer dan deze cijfers. We proberen steeds meer, door gegevens te koppelen, problemen aan de voorkant te voorkomen. Door samenwerking tussen politie, gemeente, zorginstellingen en noem maar op, kunnen we problemen achter de voordeur of bijvoorbeeld rond verslaving en schulden beter in kaart te brengen. Daar werken we hard aan en hierop blijven we de komende jaren inzetten.”

Meer weten