Raadsleden & Veiligheid

Partners

Kennis opdoen tijdens de Raadsacademie in Kapelle

30-01-2017

Raadsleden uit de provincie Zeeland hebben afgelopen zaterdag in Kapelle tijdens de Raadsacademie in drie workshops gesproken over hoe zij hun raadswerk kunnen verbeteren. De Raadsacademie stond in het teken van kennisoverdracht en bewustwording.

Ondersteunen en versterken

Raadslid.Nu wil door de Raadsacademie de rol en positie van de raad en raadsleden ondersteunen en versterken. De regionale Raadsacademie wordt daarom door Raadslid.Nu georganiseerd voor permanente opleiding en ondersteuning van raadsleden. De Raadsacademie werd geopend door Anton Stapelkamp, burgemeester van Kapelle en bestuurslid van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Na de opening volgde de eerste plenaire workshop onder leiding van Dr. Linze Schaap van de Universiteit van Tilburg.

Raadswerk is Maatwerk

Tijdens de workshop vertelde Schaap aan de hand van het rapport Raadswerk is Maatwerk hoe raadsleden inwoners het beste kunnen betrekken bij de lokale democratie. Volgens Schaap kunnen raadsleden het best eerst onderling en met de lokale gemeenschap in gesprek over de kwaliteit van de lokale democratie aan de hand van de vijf aspecten van democratie (meedoen, burgerlijke vaardigheden, invloed, deliberatie en legitimiteit). Vervolgens kan de raad vragen aan de orde laten komen als: Wil de raad dat de inwoners beter meedoen? Of wil de raad de invloed van de inwoners vergroten? Of gaat het om de legitimiteit van de eigen lokale democratie?

Sociale media en sociaal domein

Raadsleden verdeelden zich na de plenaire sessie in een ronde over twee workshops. Thomas Boeschoten van de Utrecht Data School vertelde tijdens zijn workshop hoe raadsleden sociale media kunnen inzetten om hun raadswerk te ondersteunen. Boeschoten adviseerde dat het van tevoren belangrijk is om te kijken waarvoor je sociale media wilt gebruiken en vervolgens te bepalen welk sociaal medium daar het beste bij past.

Over de dilemma’s in het sociaal domein gaf Hans Witteveen van Transitiepartners een workshop. Ervaringen werden gedeeld over hoe raadsleden in de diverse gemeenten greep proberen te krijgen door kaderstelling en door gesprekken in de samenleving op de nieuwe taken voor (jeugd)zorg en ondersteuning in het sociaal domein.