Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raad Hoogeveen kan cijfers incidenten asielzoekers ontvangen

31-05-2017

Burgemeester Loohuis van Hoogeveen heeft namens B&W laten weten dat de gemeenteraad een overzicht kan krijgen van de incidenten waarbij asielzoekers betrokken zijn. B&W reageerde hiermee op schriftelijke vragen van Gemeentebelangen over de cijfers rondom asielcriminaliteit.

Cijfers en toelichting

Er is iedere maand een openbare orde overleg op het AZC waar de cijfers met betrekking tot incidenten waarbij asielzoekers betrokken zijn, worden besproken. De burgemeester wordt altijd geĂŻnformeerd als het om een bovengemiddeld aantal incidenten gaat.

De politie maakt daarnaast elk half jaar een cijfermatig overzicht voor de burgemeester. Als de behoefte er is, wil het college de laatste halfjaarcijfers over incidenten waarbij asielzoekers zijn betrokken met een toelichting beschikbaar stellen aan de raad.

Downloads