Raadsleden & Veiligheid

Partners

Netwerk wil naar een weerbaar en veilig openbaar bestuur

06-04-2018

Zo'n dertig landelijke en lokale partners ondertekenden gisteren de Intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur. Het netwerk zal zich inspannen voor een weerbaar openbaar bestuur waar bestuurders én ambtenaren hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen.

Onaanvaardbaar

Het is volgens minister Ollongren (BZK) onaanvaardbaar dat politieke ambtsdragers en ambtenaren in het vervullen van hun publieke taak te maken krijgen met bedreigingen, intimidatie en verbaal of fysiek geweld. Als dit bewust of onbewust de besluitvorming beïnvloedt, is het ondermijnend voor de democratische rechtsorde. Ollongren: "Politieke ambtsdragers werken voor ons. Zij moeten open in de samenleving kunnen staan, het debat vrij kunnen voeren en hun taken zonder dwang of angst kunnen uitoefenen."

Instrumenten, handreikingen en protocollen

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende instrumenten, handreikingen en protocollen ontwikkeld om politieke ambtsdragers en ambtenaren te ondersteunen op het tegengaan van ondermijning van de democratie. Dat heeft geholpen, maar is nog niet genoeg. Momenteel werkt het Netwerk Weerbaar Bestuur aan nieuwe trainingen voor raadsleden over agressie, geweld en integriteit, een heldere informatievoorziening voor raadsleden en de mogelijkheid voor de bestuurders om een veiligheidsscan rond het eigen huis uit te voeren.

Aanpak verder uitwerken

Met de ondertekening van de intentieverklaring gaat het netwerk, samen met de verenigingen en organisaties, de aanpak verder uitwerken. Door de brede samenwerking kunnen de partners elkaar snel vinden en elkaars kennis en kunde nu al beter benutten. Bijvoorbeeld door bij een incident of calamiteit met een actiegerichte delegatie ter plaatse te kunnen zijn.

Links