Raadsleden & Veiligheid

Partners

Kabinet presenteert nieuwe visie op veilig verkeer

07-12-2018

Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, aan de Tweede Kamer laten weten.

De beide ministers hebben de afgelopen maanden samen met provincies, gemeenten, vervoersregio’s en verschillende maatschappelijke organisaties, een nieuwe visie op veilig verkeer ontwikkeld. Van Nieuwenhuizen bood afgelopen woensdag het ‘Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021’ aan de Tweede Kamer aan. Het is een uitwerking van het eveneens nieuwe ‘Strategisch plan verkeersveiligheid 2030’.

Negen aandachtspunten

Het plan bevat negen aandachtspunten, waaronder veilige infrastructuur, technologische ontwikkelingen, kwetsbare verkeersdeelnemers en afleiding in het verkeer. Naast het landelijk actieplan, stellen ook de regio’s de komende maanden concrete plannen en maatregelen op. Twee-derde van de verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen en ook op N-wegen gebeuren relatief veel ongelukken. Het doel van de ministers is ambitieus: nul verkeersslachtoffers in 2030.

Handelingsperspectief raadsleden

Verkeersveiligheid kan onderdeel uitmaken van het integraal veiligheidsplan. Maar dat is niet overal zo. In het kader van de nieuwe verkeersveiligheidsplannen, zouden raadsleden na kunnen gaan op welke wijze verkeersveiligheidsbeleid in hun gemeente is vastgelegd. Is verkeersveiligheid onderdeel van het IVP? En zo niet, kan de burgemeester uitleggen waarom niet? Is de betrokken wethouder al bekend met het Strategisch plan verkeersveiligheid 2030? Wat zijn de gevolgen hiervan voor het verkeersveiligheidsbeleid binnen de gemeente? Is de wethouder bereid een risicoanalyse op te stellen?

Volgens minister van Nieuwenhuizen wordt het belang van verkeersveiligheid vaak onderschat. “Ik vind het daarom hoopvol dat we nu met zoveel verschillende overheden en partijen de urgentie zien. Er is nieuwe energie, een duidelijke koers en een scherpe ambitie. Het is nu tijd om met elkaar de plannen ook waar te maken.”

Downloads