Raadsleden & Veiligheid

Partners

Veiligheid belangrijkste thema bij raadsverkiezingen

14-02-2018

Veiligheid, criminaliteit en openbare orde zijn voor kiezers de belangrijkste thema's bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder 3.576 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Kiezers houden bij hun stem vooral rekening met wat partijen te bieden hebben op het gebied van veiligheid, criminaliteit en openbare orde. Dit is met 44 procent het belangrijkste thema bij de gemeenteraadsverkiezingen, als het aan de kiezers ligt. Vooral PVV-, VVD- en SGP-kiezers vinden dit belangrijk. Ook zorg is een belangrijk issue, vooral de zorg voor ouderen (27%). Dit vinden met name 50 Plus-, SP- en SGP-kiezers.

Landelijk versus lokaal

Bij de vraag of de partijkeuze vooral wordt bepaald door wat men ziet in de gemeentelijke politiek of door wat men ziet in de landelijke politiek, lijkt de gemeentelijke politiek licht dominant: vier op de tien kiezers zeggen vooral op de gemeentelijke politiek af te gaan, een derde door beide evenveel. Een kwart zegt vooral op de landelijke politiek af te gaan. In vergelijking met vier jaar geleden is er weinig veranderd op dit punt.

Teleurgesteld

Het onderzoek, uitgevoerd in de periode van 2 tot en met 6 februari 2018, wijst daarnaast uit dat een behoorlijk groot deel van de kiezers teleurgesteld is in de gemeentepolitiek. Een derde vindt dat zij geen invloed heeft op de gemeentepolitiek en een kwart van de kiezers stelt dat het gemeentebestuur onvoldoende rekening houdt met de wensen van gewone burgers.

Een vijfde van de kiezers voelt zich slecht vertegenwoordigd in de raad en bijna de helft van de kiezers (45 procent) geeft aan dat politieke partijen niet in hun mening zijn geïnteresseerd, maar alleen in hun stem.

Downloads