Raadsleden & Veiligheid

Partners

Verruimde sluitingsbevoegdheid drugspanden: VNG-reactie

14-12-2018

De Eerste Kamer stemde deze week in met verruiming van de sluitingsbevoegdheid van drugspanden door burgemeesters. De VNG ziet dit als mooie stap in aansluiting op de wensen uit de 'proeve van wetgeving: Voorkomen en Aanpakken ondermijning’, opgesteld door de Regioburgemeesters.

Verruimde bevoegdheid

De huidige sluitingsbevoegdheid ziet alleen op situaties waarin drugs in een pand of woning worden aangetroffen, verkocht, afgeleverd of verstrekt. De burgemeester krijgt nu ook sluitingsbevoegdheid (op grond van de Opiumwet) in die gevallen waarin voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen.

Meer informatie