Raadsleden & Veiligheid

Partners

Johan Remkes wil VOG voor raadsleden

15-01-2018

Volksvertegenwoordigers die criminele banden hebben, moeten kunnen worden geschorst als lid van de gemeenteraad, Provinciale Staten of de Staten-Generaal. Johan Remkes, commissaris van de Koning (cvdK) van Noord-Holland vindt dat zo’n bepaling moet worden opgenomen in de Ondermijningswet, waaraan het Kabinet aan werkt. De cvdK vindt tevens dat alle volksvertegenwoordigers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen.

Hij zegt dit in zijn nieuwjaarstoespraak 2018. Hij stelt ook voor om te overwegen dat wettelijke mogelijkheden worden uitgebreid om burgers, die door de rechter zijn veroordeeld voor bij de wet bepaalde delicten, als bijkomende straf uit te sluiten van het recht om zich verkiesbaar te stellen, het passief kiesrecht.

Integriteit

Johan Remkes benadrukt in zijn toespraak het belang van integriteit van volksvertegenwoordigers. Kandidaatstellende partijen hebben een verantwoordelijkheid om hun kandidaten te screenen op integriteitsrisico’s en het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling. De burgemeester heeft de taak om een goed gesprek met te benoemen wethouder te voeren, waarin kwetsbaarheden en dilemma’s aan de orde komen.

Wettelijk regelen

De cvdK vindt het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in ieder geval nodig, ook door gemeenteraadsleden. Sinds februari 2016 heeft de burgemeester de wettelijke taak om de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Maar als het een burgemeester niet lukt om orde op zaken te stellen, ontbreken er instrumenten. De minister moet dan de mogelijkheid hebben om op advies van de cvdK een rol te spelen. Johan Remkes roept ‘Den Haag’ op om dit wettelijk te regelen.