Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nazorg bedreigde raadsleden verdient extra aandacht

18-05-2018

Raadsleden, die te maken hebben gehad met agressie, bedreiging en intimidatie, moeten na bedreigende situaties beter worden ondersteund op emotioneel vlak. Deze aanbevelingen worden gedaan in het rapport ‘Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden’.

Raadsleden zouden een beroep moeten kunnen doen op een vertrouwenspersoon (bedrijfsarts of bedrijfspsycholoog) buiten de gemeente. Ook dient er meer aandacht te zijn voor ondersteuning van de privé-omgeving van raadsleden die geconfronteerd zijn met agressie, bedreiging en intimidatie.

Langere termijn

In het rapport wordt een pleidooi gehouden om meer aandacht te hebben voor de goede ondersteuning van nazorg ook op de langere termijn. Effecten van agressie, intimidatie en/of geweld op raadsleden kunnen namelijk ook op langere termijn pas zichtbaar worden. Het rapport concludeert daarom dat een goed georganiseerde ondersteuning en nazorg van belang is, gezien de mogelijke psychosociale gevolgen van bedreiging, agressie en intimidatie.

Het rapport is opgesteld op basis van persoonlijke gesprekken met raadsleden die in de afgelopen raadsperiode geconfronteerd zijn met agressie, intimidatie en/of geweld en bijeenkomsten met gemeenteraden over hoe raadsleden omgaan met agressie, intimidatie en/of geweld.

Regierol van de griffier

Voor het verbeteren van de ondersteuning van de nazorg voor raadsleden die zijn geconfronteerd met agressie, intimidatie en/of geweld kan ook de griffier een belangrijke rol spelen. “De griffier is ondersteuner van de raad en kan bij uitstek de regiefunctie op zich nemen als het gaat om georganiseerde ondersteuning. Ook kan de griffier monitoren hoe het op langere termijn met iemand gaat.

Downloads