Raadsleden & Veiligheid

Partners

Herziene Handreiking Prostitutiebeleid

19-12-2018

De Handreiking Prostitutiebeleid is herzien. Met deze handreiking ondersteunt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gemeenten bij het ontwikkelen, aanpassen en implementeren van hun prostitutiebeleid.

Nieuwe versie

Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de praktijk en behoeften van gemeenten. In de nieuwe versie staat meer informatie over de gevolgen van de in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn voorbeelden van prostitutiebeleid geüpdatet.

Inzicht in keuzes

De handreiking biedt een stappenplan om het prostitutiebeleid vorm te geven en biedt inzicht in te maken keuzes. Bijvoorbeeld over het aantal en soorten seksbedrijven. Het is belangrijk om niet alleen naar de lokale situatie te kijken, maar ook regionaal bestuurlijke afstemming te zoeken.

Vragen over de Handreiking Prostitutiebeleid? Neem contact op met CCV-adviseur Rodney Haan.

Links